The CEGtv and Astralship collaboration was part of a project funded by Arloesi Gwynedd to trial two bilingual internet broadcast shows. It featured live music, spoken word, and interviews from local quality acts based in North Wales, performing and talking about their original material. This video is part of a series of outtakes from the live broadcast shows being released during lockdown.

Roedd y cydweithrediad CEGtv ac Astralship yn rhan o brosiect a ariannwyd gan Arloesi Gwynedd i dreialu dwy sioe ddarlledu rhyngrwyd ddwyieithog. Roedd yn cynnwys cerddoriaeth fyw, gair llafar, a chyfweliadau gan actau o ansawdd lleol yng Ngogledd Cymru, yn perfformio ac yn siarad am eu deunydd gwreiddiol.Mae'r fideo hon yn rhan o gyfres o gymeriadau o'r sioeau darlledu byw sy'n cael eu rhyddhau yn ystod y broses gloi.


SERA

Twitter - https://twitter.com/Serasongs

Facebook - https://www.facebook.com/Serasongs

Instragram - https://www.instagram.com/serasongs/

EVE GOODMAN

Twitter - https://twitter.com/EveGoodman

Facebook - https://www.facebook.com/evegoodmanmusic

Instragram - https://www.instagram.com/evegoodmanmusic/

Learn more about Eve & Sera: https://cegrecords.com/eve-sera